Vereniging OSO, overlegorgaan van samenwerkingsverbanden in de openluchtrecreatie

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer E.M.J.C. Droogh
Voorzitter

Erik Droogh is directeur van Leisurelands. Leisurelands is eigenaar en exploitant van 20 recreatiegebieden in Gelderland en Noord-Limburg.

De heer A. J. Kwakernaak
Penningmeester

Alex Kwakernaak is directeur van Uit®waarde Recreatie. Hieronder vallen 10 recreatiegebieden in het Rivierengebied.

De heer J. Kloots
Secretaris

Jan Kloots is hoofd Recreatieve voorzieningen bij Regio Twente. Hieronder vallen vier Twentse recreatieparken. 

Mevrouw A. Roessen
Bestuurslid

Annemiek Roessen is interim-directeur van Recreatie Midden-Nederland. Hieronder vallen 21 recreatiegebieden rondom Utrecht en omgeving.